Untitled Document
About us Products Rent Services Contact us
   
   ความเป็นมาของเรา (About us)

บริษัท โคโค แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ดำเนินกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขายครบวงจร ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป สามารถประกอบหรือจัดเก็บอุปกรณ์ด้วยมือเปล่าโดยใช้เวลาน้อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้เป็นผู้ผลิตและนำเข้าโดยตรงจาก ต่างประเทศ เพื่อตอบสนองจากหน่วยงาน   ทั้งภาครัฐ และเอกชน เราจึงกล้ารับประกันสินค้าทุกชนิด และสามารถ จัดหาอะไหล่ทดแทนกรณีอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย รวมทั้งเป็นผู้ออกแบบและให้คำปรึกษาโดยผู้เชียวชาญ

   
    Why Customers should choose Coco Advertising    
    "ด้วยประสบการณ์และความคาดหวังของลูกค้า โคโค แอดเวอร์ไทซิ่ง ให้คำมั่นสัญญาที่จะมอบ การบริการแบบครบวงจรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและการบริการจากใจแก่ลูกค้าของเราทุกราย"

   
Untitled Document
 
             
  บริษัท โคโค แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
87/19 ซ.โชคชัย 4 (ซ.20) หมู่7 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
โทร. 02 192 4586 แฟกซ์ 0 2931 4489
Coco Advertising Co.,Ltd
87/19 Soi Chokchai 4 (soi 20) Moo 7 Ladprao Bangkok 10230
Tel. 02 192 4586 Fax 0 2931 4489